Seljord hestesenter AS vert drive av Stig og Gitte Høgetveit. Det er ein familiebedrift, kor 5 av 6 i familien er ryttere. F.v.: Stig, Helene, Øyvind, Anne og Gitte.